Pokličite nas:
041 944 610
041 944 610
Pišite nam:
 
Za vaš objekt nudimo
optimalno rešitev
 
Širok nabor storitev za celovito rešitev
 
BREZPLAČEN ogled in svetovanje
 
ZNIŽAMO vam stroške ogrevanja
Pošlji povpraševanje

Kanalizacija

Hišna kanalizacija

Hišna kanalizacija se uporablja za odvod odpadne in meteorne vode. Odpadne vode nastajajo v WC – jih, kuhinjah, kopalnicah, garažah oziroma povsod tam, kjer so umivalniki. Meteorne ali drugače imenovane padavinske vode ob nalivih pritekajo s streh in se zbirajo na dvoriščih, raznih platojih in terasah.

Kanalizacija - shemaPri načrtovanju kanalizacije za hišo, moramo biti pozorni na čim krajše zbiralne vode in priključke, ki vodijo od vertikalnega voda do sanitarne opreme, in na dolžino priključka osnovnega voda zunaj objekta do javnega kanala. Tako se izognemo zastajanju odplak v ceveh. Upoštevati moramo tudi predpisane minimalne naklone in dimenzije. Za preprečitev prehoda smradu, ki se sprošča pri razkrajanju in razpadu odplak, je pomembno, da je vsak odtok opremljen s smradno zaporo, ki je nameščena neposredno za sanitarno opremo ali pa jo ta že vsebuje, recimo straniščna školjka (sifon). Vsaka navpična kanalizacijska cev mora imeti izveden t.i. odduh, z namenom odvajanja neprijetnih vonjav na prosto.

Priključek hišne kanalizacije na javni kanal se izvede s cevmi premera 200 mm (najmanjši dovoljeni premer znaša F 150 mm) z vsaj 2 % padca. Priključi se ga pod kotom 45 ° v smeri vodnega toka v kanalu. Pri klasični izvedbi se hišni priključek izvede v zgornji polovici kanalske cevi. Danes pa najpogosteje uporabljamo fazonske priključne kose, katere priključujemo v višini osi kanala. Čistilni pokrov ali revizijski jašek je potrebno vgraditi na vseh spremembah smeri ali pri padcu hišnega voda. Slepih jaškov ne delamo več.

 
Hišna kanalizacija - za priklop na javno infrastrukturo potrebujete soglasje komunale

Hišna kanalizacijaDa je hišna kanalizacija lahko priklopljena na javno kanalizacijo, nujno potrebujemo soglasje komunalnega podjetja. Prošnji za soglasje je potrebno dodati ustrezno projektno dokumentacijo. V projektni dokumentaciji so poleg situacije objekta in količine odpadnih voda, razvidni še profili kanalov, padci in razdalje med jaški. V projektni dokumentaciji morajo biti vključeni  vsi detajli priključitve na javno kanalizacijo.

V hišni kanalizaciji moramo kanalske vode položiti dovolj globoko, da jih zaščitimo pred zmrzovanjem ter dinamično in statično obtežbo. Izkopi morajo biti narejeni v predvidenem padcu (večji od 2 odstotkov), dno jarka pa mora biti izravnano. V primeru slabe čvrstosti terena, je potrebno nasuti pesek ali gramoz. Kanalsko omrežje naj bo v celoti iz kakovostnih cevi. Stiki med cevmi morajo biti dobro zatesnjeni.

Padavinska voda mora iti skozi peskolov, preden odteče v kanalizacijo. Ponavadi se peskolov postavi na mesto, kjer se kanalizacija lomi iz vertikalnega v vodoravni položaj. Odtoke morajo biti zavarovani pred zmrzovanjem. Priključki na glavni vertikalni vod oklepajo 60 °. Če se navpična smer lomi za več kot 30 °, vgradimo revizijski element.

Kontaktirajte nas za nasvet »